Rekisteriseloste

Perintäritari Oy:n perintätoiminnan rekisteriseloste


Perintärekisteri


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Perintäritari Oy

Y-tunnus: 1065783-1

Seuralantie 5 LH 303, 60220 SEINÄJOKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jussi Saarijärvi, 044 5883969, jussi(a)perintaritari.com

3. Rekisterin nimi

Perintäritari Oy:n perintärekisteri

4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ammattimainen perintätoimeksiantojen hoitaminen. Tietoja käytetään vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä rikos-, riita- ja hakemusasioissa sekä muissa perintätoimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä. Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle perinnänharjoittajalle laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, jolloin tietoja käsitellään niin, että niitä ei voida tunnistaa tiettyjä henkilöitä koskeviksi.

5. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot velallisista

Rekisteriin voidaan tallettaa toimeksiantajien ja toimeksiannon kohteena olevien perintäasiakkaiden asiakasnumero, nimi, henkilö-/y-tunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot, yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien nimi ja yhteystiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa:

– Saatavaa ja sen maksamista koskevat tiedot

– Toimeksiannon numero ja sen käsittelyvaihetta koskevat tiedot

– Perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot

– Toimeksiantajan ilmoittamat muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Perintäasiakkaan itse (esim. puhelimessa tai sähköpostilla) antamat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimeksiantajat (toimeksiantoa, velallisasiakasta ja saatavaa koskevat tiedot)

Velallisasiakkaat (velallisasiakasta sekä saatavaa ja sen maksuja koskevat tiedot)

Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (perintään liittyvät tiedot)

Ulosottoviranomaiset (ulosottomenettelyä koskevat tiedot)

Tuomioistuimet (oikeudelliseen perintään liittyvät tiedot)

Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot)

Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)

Luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)

YTJ (yritystiedot)

Verottaja (Julkiset verotiedot)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) (perintäasiakkaan yksilöintitiedot)

Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot, osoitetiedot)

Maistraatit (edunvalvontatiedot)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa:

– Toimeksiantajalle

– Perintäasiakkaalle itselleen

– Tuomioistuimille ja riita-asioissa osapuolia edustaville asianajajille

– Ulosottoviranomaisille

– Luottotietoyhtiöille

– Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain 5.luvun sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tehtävään koulutetut ja nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.


Asiakasrekisteri


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Perintäritari Oy

Y-tunnus: 1065783-1

Seuralantie 5 LH 303, 60220 SEINÄJOKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha Järvinen, 0440 172424, juha(a)perintaritari.com

3. Rekisterin nimi

Perintäritari Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ammattimainen perintätoimeksiantojen hoitaminen. Tietoja käytetään vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä rikos-, riita- ja hakemusasioissa sekä muissa perintätoimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä. Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle perinnänharjoittajalle laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, jolloin tietoja käsitellään niin, että niitä ei voida tunnistaa tiettyjä henkilöitä koskeviksi. Rekisteriä voidaan käyttää ammattimaisten perintätoimeksiantojen hoitamisen lisäksi markkinointitarkoituksessa.

5. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista

Rekisteriin voidaan tallettaa toimeksiantajien asiakasnumero, nimi, henkilö-/y-tunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot, yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien nimi ja yhteystiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa:

– Saatavaa ja sen maksamista koskevat tiedot

– Toimeksiannon numero ja sen käsittelyvaihetta koskevat tiedot

– Perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot

– Toimeksiantajan ilmoittamat muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Perintäasiakkaan itse (esim. puhelimessa tai sähköpostilla) antamat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimeksiantajat (toimeksiantoa, velallisasiakasta ja saatavaa koskevat tiedot)

Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (perintään liittyvät tiedot)

Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot)

Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)

Luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)

YTJ (yritystiedot)

Verottaja (Julkiset verotiedot)

Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot, osoitetiedot)

Maistraatit (edunvalvontatiedot)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa:

– Toimeksiantajalle itselleen

– Tuomioistuimille ja riita-asioissa osapuolia edustaville asianajajille

– Ulosottoviranomaisille

– Luottotietoyhtiöille

– Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain 5.luvun sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tehtävään koulutetut ja nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

Seinäjoella 24. päivänä toukokuuta 2018