Alle on listattu tärkeitä sivustoja, jotka liittyvät perintätoimintaan.


APUSIVUSTOJA


Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) – https://www.ytj.fi/index.html

PRH:n Virre-tietopalvelu – https://virre.prh.fi/novus/home?execution=e1s1

Haastehakemuksen / ulosottohakemuksen tekeminen – https://asiointi2.oikeus.fi/

Konkurssien ja yrityssaneerausten hallintajärjestelmä KOSTI – https://kosti.oikeus.fi/

Maksukyvyttömyysrekisteri – https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/

IBAN-muunnin – http://www.laskurini.fi/raha/iban-laskuri

Maksuhäiriöt ja luottotietojen tarkistaminen – http://www.asiakastieto.fi/web/fi

Digi- ja väestötietovirasto – https://dvv/henkiloasiakkaat

Oikeuslaitos – http://oikeus.fi/fi/

Oikeusrekisterikeskuksen kuulutukset – http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/kuulutukset.html

Laki saatavien perinnästä – http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513

Yritysten verkkolaskuosoiteet – https://verkkolaskuosoite.fi/


TÄRKEITÄ TOIMIJOITA


Aluehallintovirasto (AVI) – https://avi.fi/

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) – https://www.prh.fi/fi/index.html

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) – http://www.kkv.fi/

Konkurssiasiamies – http://www.konkurssiasiamies.fi/fi/

Korkein oikeus – http://korkeinoikeus.fi/fi/

Korkein hallinto-oikeus – http://www.kho.fi/fi/

Oikeusministeriö – http://oikeusministerio.fi/fi/index.html

Takuusäätiö – https://www.takuusaatio.fi/

Tietosuojavaltuutetun toimisto – http://www.tietosuoja.fi/fi/

Yritys-Suomi (Työ- ja elinkeinoministeriö) – http://www.yrityssuomi.fi/


Blogikirjoituksiamme aiheesta

“Maksaakko perintätoimistolle vai päästääkkö ulosottoon?”

18.8.2020

“Laki saatavien perinnästä ja hyvä perintätapa ohjaavat perintätoimistoja”

24.1.2019

“Positiivinen luottorekisteri – Mikä se on ja mitkä ovat sen hyödyt?”

6.4.2017