Missio, Visio & Arvot


MISSIO


Perintäritarin visio on olla arvostetuin ja halutuin kumppani yritysten välisten saatavien perinnässä

”Auttaa yrityksiä saamaan heille kuuluvat saatavansa laadukkaasti vahingoittamatta olemassa olevaa yhteistyösuhdetta asiakkaaseen.”

Meille asiakaslähtöisyys on kaikki kaikessa ja pyrimme se edellä laadukkaaseen ja tehokkaaseen perintään. Asiakassuhteet eivät saa vaarantua perintätoimenpiteiden myötä. Haluamme integroitua kumppaneidemme luottopolitiikkaan.


VISIO


”Olla arvostetuin ja halutuin kumppani yritysten saatavien perinnässä.”

Olemme pieni toimija alalla, mutta se tuo meille myös vahvuuden: keskitymme tekemisessämme jokaiseen asiakkaaseen henkilökohtaisesti. Meille hyvä perintätapa ei riitä, vaan sen tulee olla parasta mahdollista.


ARVOT


”Auttaminen, arvostus, laatu, täsmällisyys, rehellisyys ja jatkuva oppiminen”

  1. Auttaminen – tärkein tehtävämme on auttaa yrityksiä liiketoimintansa kasvattamisessa sekä auttaa vaikeiden tilanteiden selvittämisessä.
  2. Arvostus –  jokainen ihminen on yhtä arvokas. Asioiden hoitamisessa me osoitamme arvostusta, kun kohtaamme jokaisen velkojan ja velallisen ihmisenä ja inhimillisesti.
  3. Laatu – haluamme toiminnallamme vahvistaa velkojan ja velallisen asiakassuhdetta. Tasapainotilan saavuttaminen on tavoitteemme.
  4. Täsmällisyys – työtämme ohjaa selkeät prosessit, ja jokaisen toimeksiannon viemme alusta loppuun sovitussa aikataulussa.
  5. Rehellisyys – olemme joka suuntaan avoimia, suoraselkäisiä ja rehellisiä. Rehellisyys on pohja toiminnallemme ja tie tulevaisuudellemme.
  6. Jatkuva oppiminen – huolehdimme, että meillä on oikea ja ajantasainen tieto alasta. Keräämme aktiivisesti palautetta toiminnastamme.

Näihin arvoihin sitoutumalla pystymme toimimaan joka suuntaan kestävästi ja tuomme lisäarvoa yritysten luottopolitiikaan.


ETUSIVU
Tarinamme
Palvelumme
          Missio, Visio & Arvot
Hinnasto