Palvelumme


PERINTÄRITARIN PALVELUT


Valikoimaamme kuuluvat seuraavat palvelut:

  • maksumuistutus (MuistutusRitari)
  • vapaaehtoinen perintä
  • sovittelu (SovitteluRitari)
  • oikeudellinen perintä
  • jälkiperintä
  • kansainvälinen perintä
  • luottoanalyysit

Olemme erikoistuneet yritysten väliseen vapaaehtoiseen perintään Suomessa, sillä haluamme auttaa yrityksiä heidän liiketoiminnassaan. Kun saatavien perintä onnistutaan toteuttamaan vapaaehtoisen perinnän keinoin, se on joka osapuolelle edullisin ja kannattavin tapa. Toteutamme tarvittaessa myös maksumuistukset, riitaisia sovitteluja, oikeudellista perintää sekä vapaaehtoista perintää kansainvälisesti.


MAKSUMUISTUTUS


Maksumuistutus on tärkeä osa laskutusta ja saatavien hallintaa ja me haluamme toteuttaa yritysten puolesta parhaalla mahdollisella laadulla. MuistutusRitari on erityisesti yritysten väliseen maksumuistuttamiseen tarkoitettu palvelu perinnän ennaltaehkäisemiseksi. Palveluumme kuuluu kirjeitse/sähköpostitse lähetetty muistutus sekä puhelu/sms muistutuksen saajalle. Hinnastossamme kattavammin MuistutusRitari-palvelun sisällöstä.


VAPAAEHTOINEN PERINTÄ


Vapaaehtoinen perintä on jokaiselle osapuolelle edullisin ja helpoin tapa suoriutua erääntyneistä saatavista. Velallinen maksaa myöhästyneet velvoitteensa joko velkojan tai perintätoimiston kehotusten mukaisesti. Tällöin velalliselle ei aiheutu oikeudellisen perinnän tuomia suurempia kustannuksia. Vapaaehtoinen perintä ratkaisee yleisesti suurimman osan maksuviiveistä.

Vapaaehtoisen perintävaiheen perintäkeinojamme ovat kirje- (myös tratta ja konkurssiuhkainen maksukehotus), puhelin- ja sähköinen perintä. Tarjoamme velallisille myös vankalla kokemuksella maksusuunnitelmia saatavien kotiuttamiseksi. Tästä voit jättää meille näppärästi perintätoimeksiannon.


SOVITTELU


Tarjoamme myös sovittelua osana riitaisten saatavien selvittämistä. Sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely, jossa ulkopuolinen taho avustaa asianosaisia tavoitteena sovinnollinen ratkaisu. Sovittelulla pyritään myös pitämään yllä liikesuhteita ja henkilökohtaisia suhteita. Haluamme tarjota kohtuuhintaisen vaihtoehdon ratkaisun löytämiseksi ilman käräjäoikeuskäsittelyä.

SovitteluRitari on erityisesti alle 5000€ riitaisten saatavien ratkaisemiseen tarkoitettu palvelu. Palvelun hinta on 250€. Mikäli palvelu herättää kiinnostusta, voit olla yhteydessä Jussiin (jussi@perintaritari.com tai 044 5883969), niin hän kertoo tarkemmin palvelun sisällöstä ja mahdollisuuksista.


OIKEUDELLINEN PERINTÄ


Oikeudelliseen perintään joudutaan turvautumaan siinä vaiheessa, kun vapaaehtoinen perintä ei ole tuonut ratkaisua tilanteeseen ja velkoja haluaa edetä asiassa oikeudellisen prosessin kautta.  Velasta tulee oikeuden tuomiolla ulosottokelpoinen, jonka jälkeen ulosottomies voi mitata velallisen omaisuudesta ja/tai palkasta ulosmitata velkasumman. Oikeudellisen perinnän kustannuksia nostavat oikeudenkäynti- ja ulosottokulut.

Teemme oikeudelliseen perintään kuuluvat haastehakemukset ja täytäntöönpanot ulosotossa. Ennen oikeudelliseen perintään siirtymistä teemme kattavan riskianalyysin velallisen maksukyvyn selvittämiseksi. Tarvittaessa konsultoimme kumppaneinamme toimivia lakiasiantuntijoita. Huolehdimme aktiivisesti myös jälkiperinnästä.


KANSAINVÄLINEN PERINTÄ


Olemme osa kansainvälistä Oddcoll -perintätoimistoverkostoa ja huolehdimme sen myötä yksinoikeudella verkoston kautta tapahtuvan Suomessa perinnän Suomessa. Perintä on siten ulkoistettu kussakin Euroopan maassa toimiville kumppaneillemme, ja meidän vastuunamme on huolehtia suomalaisten velallisten kontaktointi ja periminen. Näin ollen asiakas saa parhaan mahdollisen avun ja toimintamallit kussakin maassa käyttöönsä. Hinnoittelu on selkeä: jos onnistumista ei tule, kuluja ei velkojalle muodostu. Onnistumisesta veloitetaan 9,5% provisio.


LUOTTOANALYYSIT


Luottoanalyysien avulla pystytään ennaltaehkäisemään mahdolliset luottotappiot jo ennen kaupankäyntiä. Asiakkaasta saadaan maksuhäiriötietojen ja kaupparekisteriotteen avulla tietoja, joiden pohjalta pystytään tekemään luottoanalyysi asiakkaan maksukyvystä. Takaisinmaksukyvyn selvittäminen helpottaa päätöksen tekemistä sille, kannattaako asiakkaalle myydä luottokaupalla vai pitääkö maksu suorittaa käteiskaupalla kaupanteon yhteydessä.

Tarjoamme kattavia luottoanalyysejä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä mahdollisille luottotappioille.


Raportoimme toimeksiantajiamme säännöllisesti saatavien tilanteesta. Lisäksi huolehdimme perintäasiakaspalvelusta myös velallisten suuntaan ja vapautamme näin toimeksiantajan resursseja ydintoimintansa käytettäväksi.

Löydymme Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ylläpitämästä perintärekisteristä ja meillä on siten lupa harjoittaa perintätoimintaa.

Perintäsanastosta saat lisätietoa tarjoamiemme palveluiden merkityksestä.


Blogikirjoituksiamme aiheesta

“Miten etenee saatavien perintä?

27.10.2020

“Maksaakko perintätoimistolle vai päästääkkö ulosottoon?”

18.8.2020

“Asiakastieto tarjoaa dataa parempiin luottopäätöksiin”

15.10.2019

“Millainen on laadukas maksumuistutus?”

12.3.2019

“Oddcoll on meidän näköinen tie kansainvälistymiseen”

11.7.2017