Palvelumme


PERINTÄRITARIN PALVELUT


Palveluvalikoimaamme kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

  • vapaaehtoinen perintä
  • oikeudellinen perintä
  • jälkiperintä
  • kansainvälinen perintä
  • kattavat luottoanalyysit

Olemme erikoistuneet yritysten väliseen, vapaaehtoiseen ja oikeudelliseen perintään Suomessa, sillä haluamme auttaa yrityksiä heidän liiketoimintansa taloushallinnan onnistumisessa. Toteutamme tarvittaessa myös vapaaehtoista perintää kansainvälisesti.


VAPAAEHTOINEN PERINTÄ


Vapaaehtoinen perintä on jokaiselle osapuolelle edullisin ja helpoin tapa suoriutua erääntyneistä saatavista. Velallinen maksaa myöhästyneet velvoitteensa joko velkojan tai perintätoimiston kehotuksien mukaisesti. Tällöin velalliselle ei aiheutu oikeudellisen perinnän tuomia suurempia kustannuksia. Myös velkojalle oikeudellinen perintä aiheuttaa riskin suuremmista kuluista. Mikäli velallinen todetaan maksukyvyttömäksi, velkoja joutuu maksamaan kulut.

Vapaaehtoisen perintävaiheen perintäkeinojamme ovat kirje- (myös tratta ja konkurssiuhkainen maksukehotus), puhelin- ja sähköinen perintä. Tarjoamme velallisille myös vankalla kokemuksella maksusuunnitelmia saatavien kotiuttamiseksi.


OIKEUDELLINEN PERINTÄ


Oikeudelliseen perintään joudutaan turvautumaan siinä vaiheessa, kun vapaaehtoinen perintä ei ole tuonut ratkaisua tilanteeseen ja velkoja haluaa edetä asiassa oikeudellisen prosessin kautta.  Velasta tulee oikeuden tuomiolla ulosottokelpoinen, jonka jälkeen ulosottomies voi mitata velallisen omaisuudesta ja/tai palkasta ulosmitata velkasumman. Oikeudellisen perinnän kustannuksia nostavat oikeudenkäynti- ja ulosottokulut.

Teemme oikeudelliseen perintään kuuluvat haastehakemukset ja täytäntöönpanot ulosotossa. Ennen oikeudelliseen perintään siirtymistä teemme kattavan riskianalyysin velallisen maksukyvyn selvittämiseksi. Tarvittaessa konsultoimme kumppaneinamme toimivia lakiasiantuntijoita. Huolehdimme aktiivisesti myös jälkiperinnästä.


KANSAINVÄLINEN PERINTÄ


Olemme osa kansainvälistä Oddcoll -perintätoimistoverkostoa ja huolehdimme sen myötä yksinoikeudella verkoston kautta tapahtuvan Suomessa perinnän Suomessa. Perintä on siten ulkoistettu kussakin Euroopan maassa toimiville kumppaneillemme, ja meidän vastuunamme on huolehtia suomalaisten velallisten kontaktointi ja periminen. Näin ollen asiakas saa parhaan mahdollisen avun ja toimintamallit kussakin maassa käyttöönsä. Tästä yhteistyöstä enemmän blogissamme.


LUOTTOANALYYSIT


Luottoanalyysien avulla pystytään ennaltaehkäisemään mahdolliset luottotappiot jo ennen kaupankäyntiä. Asiakkaasta saadaan maksuhäiriötietojen ja kaupparekisteriotteen avulla tietoja, joiden pohjalta pystytään tekemään luottoanalyysi asiakkaan maksukyvystä. Takaisinmaksukyvyn selvittäminen helpottaa päätöksen tekemistä sille, kannattaako asiakkaalle myydä luottokaupalla vai pitääkö maksu suorittaa käteiskaupalla kaupanteon yhteydessä.

Tarjoamme kattavia luottoanalyysejä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä mahdollisille luottotappioille.

Raportoimme toimeksiantajiamme säännöllisesti saatavien tilanteesta. Lisäksi huolehdimme perintäasiakaspalvelusta myös velallisten suuntaan ja vapautamme näin toimeksiantajan resursseja ydintoimintansa käytettäväksi.

Yrityksellämme on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä toimilupa harjoittaa perintätoimintaa. Päätös 12.12.2014: ESAVI/11080/04.06.05/2014

Perintäsanastosta saat lisätietoa tarjoamiemme palveluiden merkityksestä.


ETUSIVU
Tarinamme
          Palvelumme
Missio, Visio & Arvot
Hinnasto