Rekisteriseloste

Perintäritari Oy:n perintätoiminnan


REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Perintäritari Oy

Y-tunnus: 1065783-1

Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jussi Saarijärvi

3. Rekisterin nimi

Perintäritari Oy:n perintärekisteri

4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ammattimainen perintätoimeksiantojen hoitaminen. Tietoja käytetään vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä rikos-, riita- ja hakemusasioissa sekä muissa perintätoimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä. Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle perinnänharjoittajalle laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, jolloin tietoja käsitellään niin, että niitä ei voida tunnistaa tiettyjä henkilöitä koskeviksi.

5. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot velallisista

Rekisteriin voidaan tallettaa toimeksiantajien ja toimeksiannon kohteena olevien perintäasiakkaiden asiakasnumero, nimi, henkilö-/y-tunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot, yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien nimi ja yhteystiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa:

– Saatavaa ja sen maksamista koskevat tiedot

– Toimeksiannon numero ja sen käsittelyvaihetta koskevat tiedot

– Perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot

– Toimeksiantajan ilmoittamat muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Perintäasiakkaan itse (esim. puhelimessa tai sähköpostilla) antamat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset

– Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimeksiantajat (toimeksiantoa, perintäasiakasta ja saatavaa koskevat tiedot)

Perintäasiakkaat (perintäasiakasta sekä saatavaa ja sen maksuja koskevat tiedot)

Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (perintään liittyvät tiedot)

Ulosottoviranomaiset (ulosottomenettelyä koskevat tiedot)

Tuomioistuimet (oikeudelliseen perintään liittyvät tiedot)

Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot)

Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)

Luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)

YTJ (yritystiedot)

Verottaja (Julkiset verotiedot)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) (perintäasiakkaan yksilöintitiedot)

Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot, osoitetiedot)

Maistraatit (edunvalvontatiedot)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa:

– Toimeksiantajalla

– Perintäasiakkaalle itselleen

– Tuomioistuimille

– Ulosottoviranomaisille

– Luottotietoyhtiöille

– Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tehtävään koulutetut ja nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

Seinäjoella 1. päivänä tammikuuta 2017