Tietosuoja


TIETOSUOJA


Perintäritari Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yritys huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään perintäpalvelujen, -toiminnan, asiakaspalvelun ja asiakassuhteen hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, toimeksiantajilta sekä viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä. Perintäritari Oy voi hyödyntää asiakasrekisteriä asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin, mikäli on saanut asiakkaalta siihen erikseen luvan. Henkilötietolain tarkoittama perintätoiminnan rekisteriseloste on saatavilla Perintäritari Oy:n verkkosivuilla.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain säätämiä poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus tarkistaa henkilörekisteriin itsestään talletetut tiedot. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterin tietoja ei käytetä henkilötietolain mukaisen kielto-oikeuden piiriin kuuluvaan suoramainontaan, etämyyntiin, suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimukseen eikä henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen.

Lomakkeissa kerättyjä henkilötietoja (mm. nimi, sähköpostiosoite, yritys) käytetään Perintäritari Oy:n asiakaspalveluun ja asiakassuhteen ylläpitoon, esim. pyydetyn tiedon tai materiaalin lähettämiseen. Yhteydenotto- ja uutiskirjelomakkeella kerätään yhteystietoja henkilöistä, jotka ovat antaneet luvan sähköpostin lähettämiseen myös jatkossa. Muita henkilötietoja ei rekisteröidä, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.